Geschiedenis

In 1619 werd de Waals Hervormde Gemeente van Groningen gesticht, maar tot 1685 is er slechts sprake geweest van een onderafdeling van de Hervormde Gemeente. Vaak waren legerpredikanten van de toenmalige Franse compagniŽn voorganger in de diensten.

Vanaf 1685 - de herroeping van het edict van Nantes - kregen de Walen de beschikking over de kerk van het Pelstergasthuis. Al na enkele jaren was de gemeente zo gegroeid dat men toestemming kreeg in de Academie-kerk in de Broerstraat bijeen te komen. Daar bleef men het geloof beoefenen tot de terugkeer naar het Pelstergasthuis in 1804.

In 1850 werd voor de Walen een kerk gebouwd aan de Vismarkt. Deze kerk werd in 1935 verkocht en met weer een kleine onderbreking keerden zij terug naar het Pelstergasthuis. Sindsdien komt de Waalse gemeente nog elke zondag om de veertien dagen samen.

Het ledental groeide in 1923 doordat de vrijzinnige gemeente, bij gebrek aan een eigen voorganger, zich aansloot bij de Walen. Ds E. Brandligt leidde toen de gemeente tot hij in de bezettingstijd stierf als verzetsheld.

De Waalse gemeente bestaat nog steeds. Klein in ledental kent ze veel vrienden die met een zekere regelmaat de diensten bijwonen, terwijl zo nu en dan vluchtelingen uit franstalige gebieden de kerk weten te vinden. En zo is de voormalige vluchtelingengemeente zelf gastvrouw geworden voor mensen die in onze tijd hun land moesten verlaten; de geschiedenis herhaalt zich!

<volgende pagina>