Inlichtingen                    Renseignements

De kerkdiensten worden                    Les cultes ont lieu

gehouden in de Pelstergasthuiskerk   dans l´église du Pelsterhospice:   

                                    Pelsterstraat 43
                                    9711 KJ Groningen
 

Voor vragen of informatie kunt u      Pour des questions et des renseignements

 contact opnemen met                                    on peut contacter

                                   
                                    Karel Geijzendorffer
                                    Tel. 06-22668801

Of een e-mail sturen:                         Ou envoyer un message par courriel: