De Waalse Kerk Groningen

De Waalse kerk Groningen is een kleine gemeente die elke twee weken op zondag ochtend samenkomt in het Pelstergasthuis te Groningen. De diensten die dan worden gehouden zijn franstalig, terwijl de voertaal daar omheen het Nederlands is.

<volgende pagina>

L'Eglise Wallonne célèbre ses cultes en français tous les quinze jours dans le Pelstergasthuis a Groningue.

<page suivant>

 

 

 

Après une longue période de confinement nous avons l' intention de  reprendre les cultes a partir du 12 juillet (le tableau du deuxième semestre).

Le culte sera un peu différent à cause des mesures corona. Nous vous informerons bien avant le culte.

 

Wij hopen dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt.

Wij willen na de lange corona-pauze op 12 juli weer een voorzichtig begin maken met onze diensten in de Pelstergasthuiskapel. Het herziene tableau voor het tweede semester is bijgevoegd.

De dienst zal de nodige aanpassingen kennen in verband met de corona-maatregelen. De precieze invulling is nog niet bekend, maar voor de dienst ontvangt u daarover nadere informatie.

 

Informations inérimaires: suivez le site internet www.waalsekerkgroningen.nl,

ou teleph. Karel Geijzendorffer (06 22 66 88 01)

ou Guy Schokking (050 4092 282).

 

In de tussentijd kunt u de website raadplegen: www.waalsekerkgroningen.nl, of bellen met 

Karel Geijzendorffer (06 22 66 88 01)

of Guy Schokking (050 4092 282).