De diensten

De diensten vinden om de veertien dagen op zondag ochtend plaats. (zie rooster) Ze zijn toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Ook voor niet-gelovigen biedt het een mogelijkheid om enige praktijkoefening in het horen en spreken van Frans te krijgen.

De predikant laat de luisteraar opnieuw kennis maken met bekende bijbelverhalen door ze vanuit verschillende oogpunten te bekijken. Het open karakter van de Waalse kerk geeft luisteraar de mogelijkheid om een eigen mening te vormen over datgene wat besproken is. Deze verfrissende benadering maakt de diensten zowel interessant als leerzaam en geeft de luisteraar stof om over na te denken. 

Liturgische elementen van franstalige kerken uit heel Europa worden regelmatig ingevoegd in de preek en benadrukken het ‘open’ karakter van de gemeente.  

Het orgelspel speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van de diensten. Bij bijzondere gelegenheden zoals de viering van het Paasfeest en de Kerstdienst worden de diensten vaak verrijkt met muzikale gastoptredens.

 

<volgende pagina>