Het Schnittgerorgel

In de Pelstergasthuiskerk bevindt zich een authentiek Schnittgerorgel, dat in goede staat verkeert. Dit orgel wordt o.a. bespeeld tijdens de Waalse kerkdiensten.

Orgel.jpg (60989 bytes)

Organist Egbert van Goor is de vaste bespeler van het in 1692 gebouwde orgel. Hij studeerde aan het Conservaturium te Rotterdam en het Koninklijk Conservatorium te Den Haag (orgel, kerkmuziek en schoolmuziek). Het einddiploma Orgel behaalde hij in 1974.

Van 1970 tot 1978 was hij cantor-organist van de Groene- of Willibrord kerk van Oegstgeest. Beide orgels van die kerk werden in die periode door de fa. Metzler (Zwitserland) geleverd. Met de cantorij van deze kerk werden onder zijn leiding voor de IKON vele jaren lang TV-opnamen gemaakt (overwegend met zelf gecomponeerde muziek).

Vanaf 1998 is hij o.m. de vaste organist van de Waalse kerk. Vanaf 2000 heeft hij jaarlijks ook een aantal concerten gegevenop orgels van Gottfried Silbermann op locaties in de omgeving van Dresden en Freiberg (Sachsen).

<volgende pagina>